Form av Runger      Stora Ringvägen 62     433 63 Sävedalen   Sweden    +46 (0)707-78 44 32      form@formavrunger.se    

 

Grafisk formgivning

 

Vi är med från idé till färdig produkt. Det kan gälla bok, flyer, broschyr eller framtagande av grafisk profil. 

 

Vårt senaste bidrag är boken "Ett rikt liv ".

För portfolio kontakta oss på form@formavrunger.se eller 0707-78 44 32 

för mer information.

 

Är du intresserad av boken kan du gå in på förlagets hemsida www.votumforlag.se

 

 

 

tillbaka